MAGASIN JORDNÄRA MAT

Magasinet Jordnära Mat togs fram under kursen Typografi och layout 2. Syftet var att på egen hand samla in enhetliga bilder, texter och layouter som fungerar ihop för att skapa ett magasin. Fotografier är tagna från bildbanker och delar av texterna är från en given textsättning.

Magasin
Mooboard